The Open Music License (OML)

Motto: Music business killed the rock'n'roll - so what's so wrong about Internet killing the music business now ?
Moto: Hudebni prumysl zabil rock'n'roll - tak co je tak spatneho na tom, ze Internet ted zabije hudebni prumysl ?


In English Cesky
 • Group of musicians known as TVH z hor ("the band") decided to make their recordings publicly available, in digital form.
 • The band is not responsible in any psychical or other damage caused by our recordings to any person or object, or by person influenced by our recordings.
 • Please make sure if your government allows you to expose yourself to artifacts (either material or spiritual) which may alter your consciousnes and/or emotions before listening to our recordings.
 • You can download download, copy or otherwise duplicate our recordings as long as you agree with all conditions of this license and follow them.
 • You can re-distribute our recordings for other then personal use only if you keep original filenames (you may only extend them - like TVH2000_Nerad.mp3), or, if you will write the recordings to audio-CD, the song names must be listed on it.
 • Copy of this license - known as The Open Music License - must be distributed together with the recordings, in unmodified form (eg. in the same directory on the CD-ROM or as hypertext link on the page where the files are available for free download).
 • Listeners must be informed, that the recorded music was performed by the band called TVH z hor (eg. by mentioning it on the web page, labeling the audio-CD or the CD-ROM, etc.)
 • You may not re-distribute our recordings for money or broadcast them on TV or classical (analogue) radio without written permission from the band.
 • You may not broadcast our recordings on Internet (digital) radio stream subsidized from commercials or publicly perform them in commercial enviroment (clubs and events with entrance fee) without e-mail permission from the band.
 • You are not allowed to distribute our recordings if you convert them to lower quality media (eg. MP3 files with higher compression rate, low quality Real Audio files, classical audio tape, etc.).
 • You may not distribute modified versions of our recordings (eg. remastered or remixed) without consulting the band by e-mail.
 • Examples of music distribution forms which are compatible with this license: home collections of digital music, personal digital music players, free parties, clubs without entrance fee, tapes for walkmans and other private use, etc.
 • This Open Music License is not compatible with international copyright laws and organisations and asociations of record industry or authors (like RIAA in USA or OSA in Czech Republic) are not allowed to charge money from anyone, at any occassion, for protecting intellectual property protected by this license.
 • Intellectual property defined by this license is under protection of all citizens of Internet/Cyberspace. We invite them to protect it in all adequate ways.
 • All information about contacting the band is available on our Internet homepage.
 • Skupina muzikantu znama jako TVH z hor ("kapela") se rozhodla nabidnout sve nahravky verejne k dispozici, v digitalni podobe.
 • Nejsme zodpovedni za jakekoliv psychicke nebo jine poskozeni zpusobene nasimi nahravkami jakekoliv osobe nebo objektu, nebo osobou pod vlivem nasi hudby.
 • Pred poslechem nasich nahravek se ujistete, zda vam vase vlada nebo vasi rodice nezakazuji vystavovat se pusobeni artefaktu (hmotnych nebo duchovnich), ktere mohou pozmenit vase vedomi a/nebo emoce.
 • Nase nahravky si muzete stahovat, kopirovat nebo jinak duplikovat pouze pokud souhlasite se vsemi podminkami teto licence a dodrzujete je.
 • Nase nahravky muzete sirit pouze pokud zachovate puvodni nazvy souboru (muzete je pouze rozsirit - napr. TVH2000_Nerad.mp3), nebo, pokud nase nahravky zapisete na audio-CD, musite na nosici vypsat nazvy nahravek.
 • Kopie teto licence - nazvana The Open Music License - musi byt distribuovana v nezmenene podobe zaroven s nahravkami (napr. ve stejnem adresari na CD-ROM, nebo ve forme hypertextoveho odkazu na strance, ze ktere lze soubory stahnout).
 • Posluchaci musi byt informovani, ze nahravky byly porizeny skupinou jmenem TVH z hor (napr. zminkou na vasi WWW strance, nadepsanim audio-CD nebo CD-ROMu, apod.)
 • Bez pisemneho souhlasu kapely nase nahravky nesmite sirit za uplatu nebo vysilat je v televizi ci klasickem (analogovem) radiu.
 • Bez e-mailoveho souhlasu kapely nesmite vysilat nase nahravky v Internetovem (digitalnim) radiu nebo je verejne prehravat v komercnim prostredi (napr. kluby a hudebni akce, kde se plati vstupne).
 • V pripade konverze nasich nahravek na media s nizsi kvalitou (MP3 soubory s vyssi urovni komprese, soubory Real Audio nizke kvality, klasicke magneticke pasky, apod.) je nesmite dale sirit.
 • Bez e-mailoveho konzultovani s kapelou nesmite sirit modifikovane verze nasich nahravek (napr. remasterovane nebo remixovane).
 • Priklady forem distribuce slucitelnych s touto licenci: domaci sbirky digitalni hudby, soukrome prehravace digitalni hudby, vecirky (parties) bez vstupneho, kluby a jine podniky nevyzadujici vstupne, kazety do walkmanu a pro jine soukrome pouziti, apod.
 • Tato Open Music License neni slucitelna s mezinarodnimi zakony na ochranu autorskych prav a organizacim ci asociacim nahravacich spolecnosti nebo autoru (jako je RIAA v USA nebo OSA v Ceske Republice) neni dovoleno vyzadovat od kohokoliv pri jakekoliv prilezitosti poplatky za ochranu intelektualniho vlastnictvi chraneneho touto licenci.
 • Intelektualni vlastnictvi definovane touto licenci se nachazi pod ochranou vsech zodpovednych obcanu Internetu/Kyberprostoru. Vyzyvame je, aby jeji dodrzovani branili vsemi adekvatnimi prostredky.
 • Informace o tom, jak kontaktovat nasi kapelou, najdete na nasi WWW strance.